EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Wednesday, Aug 21st

Opdrachten voor Boskalis in Nigeria


De Koninklijke Boskalis heeft in Nigeria opdrachten ter waarde van 90 miljoen euro verworven. Het bedrijf uit Sliedrecht zal onder meer bagger- en landwinningswerkzaamheden verrichten voor de aanleg van een haventerminal voor de export van olie en gas in de Onne Port Oil & Gas Free Zone.

In opdracht van logistiek dienstverlener Intels Nigeria Limited gaat Boskalis 180 hectare land aanwinnen door grond weg te zuigen uit nabijgelegen rivieren en kreken. Het project zal naar verwachting medio 2011 van start en gaan en twee tot drie jaar in beslag nemen.

Drie andere recent toegekende projecten in Nigeria hebben betrekking op het aanleggen van een systeem voor rivierbodemsanering, onderhoud van kanalen en landaanwinningswerkzaamheden in de Niger Delta.

Boskalis timmert de laatste jaren steeds meer aan de weg in Afrika. Afgelopen jaren verrichtte het baggerbedrijf onder meer in Zuid-Afrika, Nigeria en Angola veel werkzaamheden voor nieuwe havens en terminals. Onlangs verwierf het concern uit Sliedrecht ook nieuwe opdrachten in Angola, Marokko en Kongo. Het baggerbedrijf heeft kantoren in Nigeria, Gabon en Egypte.

Foto: Berend Bosman