EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

IMF: Afrika groeit 5,5 procent in 2011

Het IMF voorspelt dat de Afrikaanse economie in 2011 met 5,5 procent zal groeien. Daarmee is Afrika een van de weinige regio's waar de IMF de economische groei ziet stijgen ten opzichte van 2010. Het IMF voorspelt voor dat jaar een groei van het gecombineerde Afrikaanse Bruto Binnenlands Product van vijf procent.

Nigeria leidt de dans met een voorspelde groei van het Bruto Binnenlands Product van 7 procent in 2010 en 7,4 procent in 2011. Ook Egypte zal volgens het IMF doorgroeien: 5 procent in 2010 naar 5,5 procent in 2011.  Kenia en Mauritius kunnen eveneens fraaie groeicijfers overhandigen. Beide landen zullen in 2010 met 4,1 procent groeien. In 2011 ziet het IMF de landen met respectievelijk 5,8 en 4,7 procent groeien.

Vooral de verwachtingen rond Ghana zijn hooggespannen. In 2010 neemt het BBP van het land nog met 4,5 procent toe, maar door de eerdere ontdekking van olie-en gasvelden en de aanstaande exploratie daarvan zal de groei in 2011 naar verwachting zo'n tien procent zijn. Daarmee wordt Ghana het snelst groeiende land in Afrika.

Het Stanlib Equity Fund dat zo'n 300 miljoen euro beheert, gaf onlangs aan fors te gaan investeren in aandelen uit deze groeilanden, waaronder ook Marokko en Zambia vallen. Het fonds richt het vizier onder meer op banken,verzekeraars, telecommunicatie, toerisme, consumentenproducten, industrie en mijnbouw.

Dylan Evans van het Stanlib Africa Equity Fund sprak onlangs in de Zuid-Afrikaanse pers van een aardverschuiving in de juiste richting. 'Waar tachtig procent van Afrika in de jaren tachtig nog ondemocratisch was, is ongeveer tachtig procent van de Afrikaanse landen nu democratisch. In de meeste landen is steeds meer sprake van een vrije economie.'