EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

Economische rapporten: Afrika op de goede weg

De Afrikaanse economie groeide tussen 2001 en 2010 jaarlijks met gemiddeld meer dan vijf procent en wist zich afgelopen jaar goed te herstellen van een dip, veroorzaakt door de wereldwijde crisis. Komende jaren lijkt de groei zelfs weer ver boven de vijf procent uit te komen. Het juist verschenen lijvige Africa Competitiveness Report 2011 toont goed aan hoe de Afrikaanse economieën er voor staan ten opzichte van die van andere landen in de wereld en waar de voornaamste knelpunten liggen.

 

 

De gezamenlijke uitgave van de Wereldbank, Afrikaanse ontwikkelingbank en het World Economic Forum, doet vooral ook aanbevelingen. Op welke gebieden moeten beleidsmakers in actie komen om de economische groei op de langere termijn te kunnen handhaven?

Onlangs verscheen ook The Economic Report on Africa 2011, een al even lijvig rapport over de economische positie van Afrika, uitgegeven door de Economic Commission for Afrika van de VN. Ook dit rapport constateert dat Afrika op de goede weg is, maar dat er tegelijkertijd nog vele uitdagingen liggen.

The Africa Competitiveness Report 2011

The Economic Report on Africa 2011