EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

'Topgroei Financiële Sector door opkomst mobiel bankieren'

Een onderzoeksrapport van consultant Bain & Company voorspelt dat de Financiële Sector in Afrika tot 2020 met 15-20 procent zal groeien. Vooral Retail bankieren zal een vlucht nemen op het continent. Over 10 jaar zal 38 procent van de inkomsten van banken hieruit komen, onder meer door de snelle opkomst van mobiel bankieren.

De door Bain voorspelde jaarlijkse groei van Financiële Services op het continent ligt ver boven de verwachte 5-6 procent jaarlijkse groei van het totale BBP van Afrika. Retail Bankieren zal daarbij weer sneller groeien dan corporate banking. Steeds meer Afrikanen die nu nog niet bankieren, zullen dat door de komst van nieuwe bankproducten, zoals mobiel bankieren, in de nabije toekomst namelijk wel gaan doen.

Het Bail Rapport Financial Services in Africa: A Decade of Opportunities schat dat Financiële Services in 2020 19 procent van het totale BBP van Afrika zullen uitmaken, tegenover 11 procent in 2009.  De markt is momenteel goed voor zo’n 107 miljard dollar.

Sim Tshabalala, deputy CEO van Standard Bank, de grootste bank in Afrika in beurswaarde, beaamt dat de kansen en vooruitzichten voor banken in Afrika inderdaad geweldig zijn. ‘Maar het gaat niet vanzelf,' waarschuwde hij onlangs in een interview met Reuters.  'Je hebt echt goede lokale mensen nodig om succesvol te kunnen opereren.'

Volgens het rapport van Bail ligt de uitdaging vooral in het binnenhalen van nieuwe klanten, ook in arme gebieden. De omvang daarvan is groot maar de marges zijn klein. Lokale kennis is cruciaal. Het Zuid-Afrikaanse Standard en de in Togo gevestigde Ecobank timmeren inmiddels met ‘Kiosk bankieren’ en leningen via gemeenschappen al op dit terrein aan de weg.

De grootste uitdaging ligt echter in retail bankieren via de mobiele telefoon.  Mobiel bellen en mobiel internet zijn in Afrika al relatief populair omdat het in veel gebieden ontbreekt aan vaste lijnen. Komende vijf jaar zullen volgens Bail weer 224 miljoen nieuw mobiele telefoon gebruikers in Afrika kunnen worden geregistreerd. Dat betekent dat in 2016 al 68 procent van de bevolking mobiel is. En dat biedt grote kansen om mensen die voorheen nooit een bankrekening hadden, klant te maken, zoals dat bijvoorbeeld in Kenia gebeurt momenteel, aldus Bail.  De mobiele transactie service M-Pesa van het Keniaanse Safaricom werd in 2007 gelanceerd en zag de vraag naar een brede range aan financiële producten sindsdien snel toenemen.