EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

Venture Capital for Africa

Afrikaanse ondernemers en investeerders bij elkaar krijgen. Dat is het doel van de website Venture Capital for Africa (VC4Africa), opgezet door Ben White. 'We zitten in de ruimte tussen het grote geld van banken en private eqiuty enerzijds en microkredieten anderzijds.'

‘Afrikaanse ondernemers zijn de motor achter de ontwikkeling van het continent’, vertelde Ben White onlangs tegen Vice Versa. ‘Ze hebben alleen wat hulp nodig bij het realiseren van hun potentieel.’

Op zijn platform VC4Africa wil White kleine Afrikaanse bedrijfjes in contact brengen met kapitaal, kennis en markten. ‘Zonder die link krijgen ze nooit kans hun idee te realiseren en dat houdt economische groei tegen,’ stelt hij. Het platform heeft nu al 10.000 leden, vooral uit Afrika maar ook uit andere delen van de wereld. Op de internetsite kunnen de ondernemers berichten plaatsen en worden bijeenkomsten door heel Afrika aangekondigd. Die meetings hebben twee doelen. Aan de ene kant kunnen Afrikaanse ondernemers hun kennis en expertise met elkaar delen en hun bedrijfjes met elkaar verbinden. Aan de andere kant kunnen geldschieters investeren in een onderneming van hun keuze.

‘Investeren is wezenlijk anders dan het verstrekken van donaties of leningen, zoals andere organisaties doen. Bij dit platform komen de investeerder en de ondernemer direct met elkaar in contact en daardoor voelt de investeerder zich meer met de onderneming verbonden. De investeerder wordt co-eigenaar en daarmee ook medeverantwoordelijk voor de risico’s.  Een investering is ook gericht op rendement op de lange termijn, terwijl een lening vaak binnen een paar maanden moet worden terugbetaald.’

Volgens White is Afrika het continent met de meeste potentie. ‘Ondernemerschap in Afrika vraagt daarnaast om een andere aanpak dan het bedrijfsleven in andere delen van de wereld. Ondernemerschap in Afrika is namelijk volledig gebaseerd is op hechte communities. Bovendien was er geen organisatie die zich richtte op de missing middle, de ruimte tussen het grote geld en de kruimels. Ondernemers zitten met microfinanciering heel snel tegen het plafond, die bedragen zijn vaak te klein om echt iets te kunnen beginnen. Banken zijn daarentegen weer onbereikbaar voor de nieuwe ondernemers omdat de rente voor hen onbetaalbaar is. Het gat daartussen wil dit platform opvullen.’

Bron: Vice Versa