EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

Waarom Zuid-Afrika een BRICS-land werd

Zuid-Afrika is vandaag officieel tot het selecte gezelschap van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) toegetreden. Voortaan geldt de afkorting BRICS. De toetreding wordt als een nieuwe mijlpaal gezien nadat het land in 2010 de wereld al versteld deed staan met de succesvolle organisatie van het WK voetbal.

De vier aanvankelijke BRIC-landen vormen een steeds groter wordende economische en politieke macht wereldwijd. Met hun snelle economische groei, bijna 3 miljard inwoners en een gecombineerde BBP van biljoenen steken ze de EU en de VS steeds meer naar de kroon als machtigste economische blok in de wereld.
De toetreding van Zuid-Afrika die in december 2010 bekend werd gemaakt, kwam voor buitenstaanders enigszins als een verrassing. Met slechts 50 miljoen inwoners, een relatief lage economische groei van zo’n 3-4 procent, een beduidend lager BBP en een relatief klein landoppervakte leek het land in eerste instantie niet de uitgelezen kandidaat.

De BRIC landen hebben zich echter ontwikkeld afgelopen jaren. Was het eerst zomaar een term uit de koker van een bankier van Goldman Sachs om de vier grootste emerging markets te beschrijven, inmiddels maken de landen onderling daadwerkelijk op BRIC-basis handelsafspraken en vormen ze een economisch en politiek blok op het wereldtoneel, onder meer ten opzichte van de traditionele G7.

Vooral China maakte zich sterk om Zuid-Afrika in de BRIC op te nemen. De Chinezen zien het land als een ideale partner om een brug te slaan naar de rest van sub-sahara Afrika. Met 800 miljoen inwoners, een snelle economische groei van 5-6 procent, een grote voorraad grondstoffen en 20 procent van het wereldoppervlak vertoont het continent wel steeds meer overeenkomsten met de BRIC-landen. De verwachting is dat Afrika binnen 20 jaar tot een groot economische macht in de wereld uitgroeit.

Voor Zuid-Afrika en Afrika lijken er vanwege de mogelijkheid tot verdere handelsafspraken vooral voordelen aan het lidmaatschap te kleven. Afrika profiteert al flink van toenemende investeringen uit deze landen, onder meer in de infrastructuur. Daarnaast neemt de export van grondstoffen richting de BRIC-landen snel toe.

President Jacob Zuma vertelde de BRIC-landen tijdens zijn eerste BRIC-bijeenkomst dat Afrika de komende tien jaar 480 miljard nodig heeft voor de verbetering van de infrastructuur. Zuma roemde de BRIC landen voor hun economische groei en rol in Afrika als grootste handelspartner en nieuwe investeerder. Hij verwachtte dat de economisch betrekkingen nog verder zullen verbeteren, mede door de vorderingen in Afrika op het gebied van regionale economische integratie. ‘Dat schept mogelijkheden voor meer directe investeringen en groei van de handelsbetrekkingen tussen Afrika en de BRICS-landen,’ aldus Zuma.

Voor Zuid-Afrika scheppen de nauwere banden met Brazilië, Rusland, India en China vooral grote mogelijkheden om als een toegangspoort tot de rest van Afrika te dienen. Het zijn vooral Zuid-Afrikaanse bedrijven die tot nu toe succesvol op de Afrikaanse markt opereren. Vooral banken, supermarkt en brouwerijen uit Zuid-Afrika spelen al goed in op de groei van de consumptieve bestedingen in Afrika. De BRIC-landen zullen van die opgedane kennis en expertise van de Afrikaanse markt gebruik willen maken en naar verwachting meer in het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven gaan investeren.

Bronnen: IOL en Howwemadeitinafrica.com

Foto: Mariska van den Brink