EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

52 redenen om in Afrika te beleggen

E-mailadres

Afrika is nog nauwelijks ontdekt door investeerders. Het is de laatste frontier market van de wereld. Afrikanen zijn relatief jong. Afrikaanse bedrijven maken winst. En de vraag naar consumptieproducten op het continent zal snel toenemen naarmate meer Afrikanen hoger op de economische ladder komen te staan. Op de website myafricanplan.com somt blogger Chuki Charles 52 redenen op om in een of meerdere van de 52 Afrikaanse landen te investeren.

Hij noemt Afrika daarbij de Lion Market, ook vanwege de hoger risico's die met investeren op het continent gemoeid zijn. Maar het is vooral duidelijk dat de blogger Afrika als een prima investeringsbestemming ziet en dat de risico's juist zijn verminderd afgelopen jaren. 'Afrikanen realiseren zich meer en meer dat politiek geweld de business in hun land ernstig schaadt,' schrijft hij bij reden nummer 8.

Charles laat ook duidelijk blijken geen hoge pet op te hebben van hulpverlening aan Afrika. Een Afrikaanse kind ziet hij eerder via investeringen en economische groei onderwijs krijgen, dan door buitenlandse hulp. 'Gelukkig zijn steeds meer Afrikaanse politici zich ervan doordrongen dat buitenlandse hulp hun landen afhankelijk maakt en ze meer gediend zijn bij buitenlandse investeringen.'

In enige individuele landen ziet Charles dusdanig positieve ontwikkelingen dat hij die mee heeft genomen op het lijstje. Zelfs in Liberia, Sierra Leone en Kongo zijn aanwijzingen te vinden dat het ondernemingsklimaat verbetert. 'In Kongo (DRC) hebben ze nu een one-stop shop voor investeerders in het land. De National Agency for Investment Promotion (ANAPI) behandelt investeerders alsof ze op een VIP lijst staan.'

Het komt er volgens Charles uiteindelijk op neer dat je in Afrikaanse levens investeert. Hij haalt daarbij Ryan Shen-Hoover van Africanbusinesssource.com aan.   'Each dollar invested in an African stock helps to build the liquidity of the exchange on which it trades. Rising liquidity lowers risk. Lower risk attracts additional investment to the exchange. Greater investment on the exchange lowers the cost of capital for listed companies. A lower cost of capital leads to increased growth, food production, and job creation.'