EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Saturday, Sep 21st

'Afrikaanse aandelen aantrekkelijk'

Zuid-Afrikaanse investeringsbanken blijven positief over de economische ontwikkeling van Afrika en zullen zich ook in 2011 volop roeren op de effectenbeurzen van het continent.

 

Het Stanlib Arica Equity Fund (280 miljoen euro) gaf onlangs aan zeventien landen met een hoge BBP-groei te hebben geselecteerd waarin het in 2011 een aanzienlijk bedrag wil investeren. Daaronder Botswana, Nigeria, Egypte, Ghana, Mauritius, Marokko en Zambia. De investeringsbank ziet banken, verzekeraars, telecommunicatie, consumptiegoederen, toerisme, cement en mijnbouw als interessante sectoren. Dylan Evans, directeur Global Investments bij Stanlib, sprak van een aardverschuiving in de goede richting. In de tachtiger jaren werd zo'n 80 procent van Afrika bestuurd door ondemocratische regeringen, nu is echter ongeveer 80 procent van de Afrikaanse landbesturen democratisch gekozen en is er steeds meer sprake van een vrije markt.'

Ook Peter Townshend van Coronation Fund Managers is positief over de economische ontwikkelingen op het continent.  'Beter bestuur, economische hervormingen, schuldkwijtschelding en stijgende grondstofprijzen hebben een frisse wind doen waaien en voor een sterke en duurzame economische groei gezorgd. De groei van de middenklassen stimuleert de vraag naar consumptieproducten. Wie vroeger een dollar per dag verdiende, verdient er nu twee en die gaat hij of zij niet op de bank zetten maar besteden. In een markt als die van Nigeria met zijn 155 miljoen inwoners is dat een interessant gegeven.'

Townshend ziet de groei weerspiegeld worden in de beurskoersen en winstgroei van bedrijven. 'Omdat Afrikaanse landen weinig bloot staan aan de crisis in Europa en de VS, stroomde afgelopen jaren veel geld binnen uit andere landen. Zuid-Afrikaanse investeringsbanken hebben inmiddels al grote belangen in de rest van Afrika opgebouwd. Voor retailklanten is het nog iets te vroeg.'

Afrikaanse bedrijven zijn volgens Townshend aantrekkelijk. Hij denkt onder andere aan bierbrouwerijen. 'In veel Afrikaanse landen vind je brouwerijen die al heel lang bestaan, een goede reputatie hebben opgebouwd en samenwerken met multinationals. Die gaan zeker profiteren van de toenemende consumptie.'

Veel consumptiegerichte bedrijven tonen goede groeicijfers, aldus Townshend. 'En dat lees je terug in de beurskoersen.' Hij verwijst naar de beursindex van Kenia die dit jaar al 40% steeg en de beurs van Nigeria die zo'n 25% groeide. De twee Afrika fondsen van Coronation doen het dan ook goed met 27 en 22 procent groei in 2010.

Stephane Bwakira, portfolio manager bij Stanlib wijst op een land als Ghana waar onlangs grote olie- en gasvelden zijn ontdekt die op korte termijn harde munt gaan opleveren. 'Andere sectoren in het land gaan hier zeker ook van profiteren.'

Foto: Berend Bosman